Политика на Приватност - КУПИ НА РАТИ

Политика на Приватност

Лични податоци – Се податоци поврзани со Вас и кои ве идентификува Вас лично, дали сами или во комбинација со други податоци кои ни се достапни. Ние ги собираме потребните лични податоци од Вас кои што се од различни категории, кои ќе ни ги доделите, вклучувајќи ја и вашата кредитна историја.
Е вести – Се електронски вести кои вклучуваат вести за информирање, понуди, настани, промоции и било кои други вести кои Купи на Рати сака да ги сподели со Вас (со ваша претходна согласност).

Контролор – КУПИ НА РАТИ ДОО увоз-извоз Битола

Обработувачи:
– ФД СН Финансии и ФД Иуте – Финансиски друштва кои согласно Договорите за соработка обработуваат лични податоци на Купувачите за обработка на апликациите и овозможуваат отплатата на нарачките да се одвива на рати, доколку Купувачите ги исполнуваат потребните услови.

Добавувачи – Се партнери со кои Купи на Рати има склучено Договор за соработка чии услуги и производи се промовираат и продаваат. Добавувачитее потпишуваат и изјава за заштита на личните податоци на Купувачите. Ние ќе споделуваме лични податоци со Добавувачите само ако се вклучите во некоја активност која бара идентификација, и само со Добавувачот кој е вклучен во таа активност за која се барало идентификација. Ние не превземаме било каква одговорност за постапките на Добавувачите. Ние ги информираме дека им е дозволено да комуницираат со Вас исклучиво за остварување на целта односно за одредени производи за кои што е направена нарачка.

Купувачи – Клиентите кои што ги користат услугите на Купи на Рати.

Политиката на приватност ги содржи практиките за приваност на веб страната www.kupinarati.mk, објаснува како ги користи податоците на купувачите.
Ние ја вреднуваме Вашата доверба која ни ја имате покажано преку споделување на Вашите лични информации со нас, и ќе ги третираме вашите лични податоци во рамките на оваа политика, важечкото законодавство и Вашите желби.
Со политиката на приватност се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се цел на обработка. Ние посветуваме големо внимание на собирање, чување и обработка на личните податоци на купувачите, со добра волја, во насока на добро утврдени, јасни цели и во согласност со Законот за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија и други соодветни закони.
Ние имаме право да собираме и користиме лични податоци за купувачите. Ние Ги користиме Вашите лични информации за процесирање на вашите нарачки, испраќање е-вести за кои претходно сте се согласиле. Истовремено ги користиме Вашите лични податоци за подобрување на нашите услуги и Вашето искуство кога купувате на рати кај нас.
Оваа политика за приватност се однесува за процесирање на лични податоци кои се собираат и процесираат онлајн, како и лични податоци собрани преку други канали (телефон, наградни игри и други канали на продажба)
Политиката за приватност на Купи на Рати цели да ви даде јасна слика на тоа како ги обработува Вашите лични податоци кои ни ги споделувате, нашата посветеност кон нивната заштита, Вашите права и опциите кои ги имате за контрола на Вашите лични информации и заштита на вашата приватност.

Вашите лични податоци се собираат преку :

Е вести – вклучуваат вести со инфромациони намени, понуди, настани, промоции и било кои други вести кои Купи на Рати ги споделува со Вас и се праќаат на секој кои што се регистрира на Е вести или како “Купувач” корисник на нашите услуги се согласил да добива известување за горенаведената цел. Согласноста може да се повлече или да се измени со ваше барање на било кој промотивен мејл добиен од наша страна и согласно правата наведени во Точка 7 од оваа политика.

За таа цел се обработуваат селдните лични податоци:
• E-Mail

Овие податоци се чуваат исклучиво поради горенаведената намена и не ги споделуваме со трети лица. Овие податоци се чуваат до повлекување согласноста за Е вести согласно правата во однос на обработка на лични податоци наведени во Точка 7 од оваа Политика.

Нарачка (преку интернет или телефон)
Во првиот чекор кога нарачувате производи потребни ни се вашите лични податоци без кои не можеме да ја реализираме нарачката.

За таа цел се обработуваат селдните лични податоци:
• Име и презиме
• Адреса
• Град
• Телефонски број
• Е-маил

Овие податоци ги обработуваме со цел да може да ја реализираме нарачката и во овој чекор не ги споделуваме личните податоци со трети лица.
Личните податоци, поврзани со нарачки на производи, доколку се реализира нарачката односно се исполни целта се чуваат до завршување на обврските од страна на Купувачот согласно правата во однос на обработка на лични податоци наведени во Точка 7 од оваа Политика.
Во вториот чекор кога нарачувате производи потребни ни се вашите лични податоци без кои не можеме да ја реализираме нарачката.

За таа цел се обработуваат селдните лични податоци:
• Име и Презиме
• Дата на раѓање
• ЕМБГ
• Здравствен Број
• Согласност за Македонско Кредитно Биро

Доколку со првиот чекор ги исполнувате условите за да се оствари нарачката во овој чекор ги обработуваме овие лични податоци кои што ги споделуваме со овластени трети лица со кои што имаме склучено Договор за соработка, со цел да може да се овозможи плаќањето на рати. ЕМБГ кај нас се обработува само за да може да се направи апликавција за кредит во Финансиските Друштва со кои имаме вклучено договор за деловна соработка и да може да проверат со Ваша претходна согласност во МКБ (Македонско кредитно биро) за дали според нивните процедури и политики исполнувате услов за кредит за да се овозможи плаќањето на рати. После таа цел ЕМБГ кај нас не се обарботува и не се чува за понатамошна обработка, додека Финансиските друштва во понатамошна постапка си постапуваат според нивните процедури и политики со кои што во иста мера како нас ги гарантираат техничките организациски мерки за заштита на лични податоци.

Регистрација – Купи на Рати Ви нуди можност за регистрирање за да не внесувате на ново ваши лични податоци секој пат кога нарачувате производ. Регистрацијата не е неопходна за купување и изборот дали ќе се регистрирате или не е Ваш.

За таа цел се обработуваат селдните лични податоци:
• E-Mail
• Лозинка

Личните податоци кои се однесуваат за Регистрација се обработуваат за остварување на целта како и за маркетиншки и промоции со претходна Ваша согласност, согласно правата во однос на обработка на лични податоци наведени во Точка 7 од оваа Политика. Ови лични податоци се чуваат до моментот на повекување на согласноста на Ваше барање, доколку не постои друг правен основ за нивно чување.

Наградни игри
– Лични податоци се собираат и преку Наградните игри кои може да имаат додатни правила и услови од оние дефинирани овде. Ве молиме да ги проверите правилата и условите на секоја наградна игра пред да учествувате.

За таа цел се обработуваат селдните лични податоци:
• Име и Презиме
• Телефонски број
• Е-Мail

Со вашата употреба на www.kupinarati.mk пребарувачот испраќа информации за Вас преку нашите сервери вклучувајќи и IP адреса, датум и време на посета и информации за времето поминато на www.kupinarati.mk, референтниот URL (веб страницата од каде сте доаѓате), Страници кои ги имате посетено на www.kupinarati.mk и информации за уредот или пребарувачот (пр.Тип на пребарувач и верзијата, оперативниот систем).
Дополнително, може да собереме одредени информации од Колачиња и други слични извори. Со еден клик на “Политиката за колачиња” можете да проверете и соберете повеќе информации за употребата на колачиња и други слични извори. Повеќето пребарувачи автоматски прифаќаат колачиња, но Вие можете да ги промените подесувањата за кои колачиња ќе ги користиме при вашата посета на веб страницата со опцијата “Поставки за колачиња”, за да одбиете зачувување на одредени колачиња. За повеќе информации прочитајте ја целата „Политиката за колачиња“.

При нарачка за производ од www.kupinarati.mk ние ги проследуваме Вашите лични податоци кон едно од Финансиските друштва “ФД СН Финансии” или “ФД ИутеКредит” за да може вашата кредитна апликација да биде обработена и да се овозможи плаќаето на рати доколку ги исполнувате бараните услови. Понатаму Финансиските друштва постапуваат согласно нивните политики за заштита на личните податоци. Вашите лични податоци ние ги користиме за контактирање со Вас за известување околу статусот на вашата нарачка преку мејл и телефон. Ние исто така праќаме Вашите основни лични податоци до Добавувачите исклучиво само за да воспостават контакт со Вас и за испорака на вашата нарачка до вашата адреса за достава.

Горенаведените постапки за обработка и проследување на Вашите лични податоци до трети страни ги правиме само со ваша согласност и сознание и за истите може во секое време да поднесите барање на (e mail) со пополнување на образец (клик да отвара образец) за информации кои лични податоци моментално се обработуваат, кои ги обработува, поради кои причини се обарботуваат, како и да извршите промени или да ги повлечите доколку не постои повеќе правен основ за обработка на истите.

Датумот на раѓање ни служи за определување возраста на Купувачите и Купи на Рати не дозволува користење на сајтот на малолетници (деца помали од 18 години) за Нарачки и таквата употреба е забранета. Податоците на малолетните лица не се обработуваат во понатамошна постапка и истите не се чуваат во евиденција.

Ако нé контактирате преку нашите телефони за комуникација, или преку други комуникациски средства како мејл, чат (на www.kupinarati.mk или на социјалните медиуми) ние ги обработуваме Вашите лични податоци вклучувајќи ја и Вашата информација за нарачка и историја со цел да го олесниме правењето нарачка на сајтот и процесот на купување.

Доколку сте се најавиле и согласиле со политиката на приватност за Е вести и имате желба да добивате информации, ние ќе ви испраќаме персонализирани пораки преку мејл.

Со ваша согласност може да Ве контактираме телефонски, смс или преку мејл со цел да Ви помогнеме околу правењето нарачка на сајтот и процесот на купување. Согласноста може да се повлече или да се измени во секое време на ваше барање на (e mail) со пополнување на образец (клик да отвара образец).

Купи на Рати ќе ги користи Вашите лични податоци за анализи и истражувања, таквите анализи и истражувања ќе бидат спороведени на псевдомизирани и анонимизирани основи секогаш кога тоа е возможно.
Таквите анализи се спроведуваат поради нашиот легитимен интерес и за запознавање на нашите купувачи и нивните преференци, идентификувајќи шеми и трендови, подобрувајќи го корисничкото искуство за содржини и понуди создадени по вашите потреби, истражувања и статистички намени, надгледување на перформансата на постоечките производи и услуги и подобрување на нашата технологија.

Купи на Рати ги споделува вашите лични податоци на трети лица исклучиво на соработници:
• На едно од финансиските друштва „ФД СН Финансии“ или „ФД ИутеКредит“ за да може да се обработи вашата кредитна апликација. Понатаму финансиските друштва постапуваат согласно нивните политики за заштита и планот за технички и организациски мерки за заштита на лични податоци кои ги гарантираат во иста мера како нас
• На Добавувачите за достава на нарачаните производи, како и за изработка на гарантни листови.
• Веб страницата на Купи на Рати може да ви овозможи достапност до одредени социјални мрежи. Доколку изберете да стапите во интеракција со нив (преку регистрација на профил на социјален медиум) вашата активност на нашата веб страница може да биде достапна на таа социјална мрежа, базирано на политиката на приватност на која се имате согласено при регистрација на тој социјален медиум. Доколку не сакате да ги споделите тие информации, Ве молиме одлогирајте се од тие социјални медиуми.

Вашите права околу обработката на личните податоци се наведени во Точка 7 од оваа политика исто така може да не контактирате на e-mail или да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Маја Стојановска на следниов e-mail: [email protected] или контакт телефон: 070 312 859
Ние го задржуваме правото да ги споделиме вашите лични податоци ако тоа се бара со закон и кога веруваме дека откривањето е неопходно за да ги заштитиме нашите права или во согласност со судска постапка, судски налог, или правен процес во врска со нашата веб страница.

Сериозно ја сфаќаме безбедноста и работиме ефикасно на имплеметирање на соодветни технички и организациски безбедносни мерки, базирани на спроведената проценка на ризик, да ги заштитиме од било кој неавторизирани или нелегални процесирања и против било која случајна загуба, уништување или штета .

Се користи HTTPS безбедносен протокол при обработка на информациите.Виеможете да пристапите до Вашите лични податоци на нашата веб-страна со внесување на Вашата лозинка и корисничко име. Оваа лозинка е шифрирана. Ние Ви препорачуваме да не ја споделувате вашата лозинка со никого. Вашите лични податоци се зачувани на заштитен сервер до кој само ние имаме пристап.

Oбработката на личните податоци се врши преку „клауд“ услуга која е обезбедена преку „аутсорсинг“ cloud provider со кој како обработувач е склучен договор со кој во целост се почитуваат одредбите од Законот за заштита на личните податоци

Ние шифрираме одредени чувствителни податоци со користење на Secure Socket Layer (SSL) технологија, за да се осигураме дека Вашите лични податоци се обезбедени како што се пренесуваат на нас.

Согласно на ова, ние не ги споделубаме вашите Лични податоци со трети држави, освен доколку поради мерки за безбедност тоа ни го налага применливото законодавство.

• Право да бидете информирани за обработката на личните податоци – Moжете во секое време да добиете информации за Вашите права околу обработката на лични податоци.
• Во кое било време може да проверите дали обработуваме лични податоци за Вас и да добиете информации за тоа кои податоци ги обработуваме и за каква цел.
• Право на ограничување на обработката на личните податоци – Доколку сакате да ја органичите комуникацијата со нас на одредени канали, можете да го направите истото во било кое време.
• Повлекување на согласноста – За повлекување на согласноста, исто така може да поднесете барање, со тоа што ќе можете да ја повлечете претходно дадената согласност. Ние ќе ја повлечеме вашата согласност во најскоро време, доколку за тоа не постои повеќе правен основ за обработка Вашите лични податоци. Со оглед на специфичноста на бизнис процесот и техничките ограничувања, можно е во рок од 10 дена од вашето барање,Виесе уште да добивате маркетинг понуди (во таков случај мејловите веќе биле испратени или во фаза на испраќање ) . Однапред ви се извинуваме и ве замолуваме за разбирање.
• Проверка и корекција за лични податоци – Доколку сте регистрирани како коирисници можете да ги проверите и да направите корекција на Вашите лични податоци со најва на вашиот профил во секое време или за подетален пристап или информации околку корекцијата на лични податоци може да поднесите барање и ние ќе ви испратиме копија од целосните лични податоци кои ние ги обработуваме за Вас.

За информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да ни пратите барање на следниот мејл e-mail: [email protected] можете да ни контактирате на нашиот телефонски број 075 / 343 – 440 или да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Маја Стојановска на следниов e-mail: [email protected] или телефон: 070 312 859

Во секое време можете да поднесете барање и до агенцијата за заштита на лични податоци за Вашите права.

Образец 1: Барање за доставување на информации за обработка на личните податоци (Кликни на линкот)
Образец 2: Барање за запирање на обработката на личните податоци (Кликни на линкот)
Образец 3: Барање за дополнување, измена или бришење на информации за обработка на личните податоци (Кликни на линкот)

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката. Во Точка 3 од оваа политика наведени се поединечни рокови на чување и обработка за секоја збирка на лични податоци.
Вие можете во било кое време да поднесите барање за увид за тоа кој лични податоци се се уште се чуваат и за нивна корекција следниот мејл e-mail: [email protected] можете да ни контактирате на нашиот телефонски број 075 / 343 – 440 или да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Маја Стојановска на следниов e-mail: [email protected] или телефон: 070 312 859

Можете во секое време да поставите прашање или да поднесете барање поврзано со личните податоци. За информација како да ги примените вашите права поврзани со личните податоци, можете да се обратите на следниот мејл e-mail: [email protected] можете да нe контактирате на нашиот телефонски број 075 / 343 – 440 или да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Маја Стојановска на следниов e-mail: [email protected] или телефон 070 312 859 или да се обратите до Агенцијата за заштита на личните податоци на [email protected]

Може да не контактирате и преку пошта на нашата адреса:
КУПИ НА РАТИ увоз-извоз ДОО
Ул. Климент Охридски бр.8 ,
7000 Битола

Адреса на Агенција за заштита на лични податоци:
Агенција за заштита на личните податоци
Булевар ,, Гоце Делчев ,, бр. 18
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Ние работиме во согласност со интернационално признаени принципи и законодавството на лични податоци. Со оваа цел на Ваше барање и во согласност со законските регулативи и иновации ние ќе ја дополнуваме оваа политика со цел да се осигураме дека нема да има никави недостатоци во истата, дека ги содржи соодветните информации за Вашите права и дека оваа политика на приватност се применува и ги обработува личните податоци согласно законските регулативи и најдобрите практики.

Ние можеме да ја менуваме од време на време за да бидеме во чекор со новите правни промени како и поради  маркетиншки цели. За сите извршени промени кои ве опфаќаат Вас,  ќе бидете информирани преку мејл. Секое дополнување и промена  на политиката за приватност и заштитата на личните податоци ќе биде секогаш  објавена на оваа веб страна.

Офицер за заштита на лични податоци:
Маја Стојановска
e-mail: [email protected]
телефон: 070 312 859