3D Моделирање - КУПИ НА РАТИ
, , ,

3D Моделирање


Преглед на месечни рати:
Доколку сакате да го нарачате поизводот на повеќе од 36 рати продолжете кон нарачка.

Вкупно цена на производ:

Оваа обука е наменета за изучување на 3DS Max софтверот за моделирање и рендерирање, еден од најпознатите софтвери за дизајн и визуелизација.

Со 3DS Max софтверот ќе може да креирате и произведувате 3D анимации, рендери и модели со високо професионален квалитет.

Преку оваа обука, ќе научите да ги користи алатките за обликување и дефинирање на детални опкружувања, предмети и карактери, како и да моделирате луѓе, места или објекти.

Сите алатки кои се изучуваат во оваа обука овозможуваат креирање на 3D содржина за многу пократко време. Се што може да се замисли, може да се изработи со 3DS Max.

Оваа обука трае 3 месеци, односно 48 часа.

Часовите се одржуваат 2 пати неделно по 2 часа.

Што Содржи Програмата:

Вовед

Запознавање со програмата 3ds max софтверот

Запознавање со корисничкиот интерфејс, околината и навигација

Креирање и модифицирање

Креирање на основни геометриски тела и нивно модифицирање.

Начини на селектирање на тела, полигони, точки и сл.

Карактеристики на главната точка на геометриското тело.

Основни за управување со сцената

Запознавање со модификаторите, начини за дуплицирање на објекти, и менаџирање со лаерите.

Начини на мерења и единици кои се употребуваат за мерење на објектите во сцената.

Начини на прилепување и усогласување на објектите во сцената.

Основи во моделирање

Моделирање со линии,

Параметарско моделирање со модификатори,

Површинско моделирање

Freeform моделирање

Практични вежби