Курс за стручен англиски јазик - КУПИ НА РАТИ
, ,

Курс за стручен англиски јазик


Преглед на месечни рати:
Доколку сакате да го нарачате поизводот на повеќе од 36 рати продолжете кон нарачка.

Вкупно цена на производ:

Курсот се состои од 36 часа, односно 2 месеци и часовите се одржуваат 2 пати неделно во времетраење од 90 минути.

Овај курс е наменет за сите оние кои сакаат да ги продлабочат своите знаења од областа на англискиот јазик на повисоко (професионално) ниво. Динамиката на реализацијата на овој курс е интензивна и дава можност за совладување на материја со специфична терминологија. Целта на курсот е да добиете поголема самодоверба во користењето на англискиот јазик, да го проширите речникот на зборови, професионално да се изразувате, како и да го подобрите пишувањето на англискиот јазик.
Овој курс ќе ја подобри Вашата самодоверба кога зборувате и комуницирате на англиски јазик и ќе ја развиете и усовршите Вашата способност за пишана комуникација како и ќе го проширите Вашиот вокабулар и флуентност.

Што опфаќа курсот:

Водење на разговори со клиенти и деловни партнери

Работа на конкретни деловни ситуации

Организирање на состаноци, зборување на состаноци, како и организирање на презентации

Разговор по телефони, професионално пишување на емаил пораки, останата кореспонденција и пишување на извештаи

Давање на препораки и насоки

Деловен фокус кон бизнис опкружување и економија

ИТ терминологија

https://www.javen-advertising.com/english-for-business/